Προϊόντα Ύδρευσης PVC

Η Β.ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., διαθέτει υψηλής ποιότητας συστημάτων πλασικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο(PP) και PVC με πληθώρα εφαρμογών στην Οικοδομή, στα Τεχνικά έργα, στην Γεωργία, στην Βιομηχανία κλπ.

Σωλήνες από HDPE και MDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής και μέσης πυκνότητας) για πόσιμο νερό για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες είναι κατασκευάσμένοι από ειδική πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Διατήθονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 10 ως 32 ατμ., κατά DIN, ISO ή EN ( Ευρωπαϊκές προδιαγραφές της CEN TC55) με πολυαιθυλένιο 2ης και 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 32 ως 1200 χιλιοστά. Επίσης Σωλήνες από PVC για πόσιμο νερό που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού. Διατήθονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ατμ., κατά DIN, ISO, EΛΟΤ, ή ΕΝ και σε διαμέτρους από 50 ως 500 χιλιοστά.

Συστήματα Σωληνώσεων Δικτύων Ζεστού-Κρύου Νερού & Θέρμανσης

Home HotandCold Water

Copyright © 2013 - 2014

All rights reserved.

Β.Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Powered By ITSN.gr  itsnlogo

Τεχνικοί Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Β.Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διεύθυνση: Ο.Τ. 400 - Νεάπολη - Θέση Μπαθαρίστρα - Κόρινθος

Τηλέφωνο : 27410 22068 & 27410 75575

Fax : 27410 22068

Email: info@klimisoe.gr